kotlíková dotace - energetický štítek

Od roku 2022 bude zakázano provozovat kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Stane se tak v důsledku snahy snižování emisních škodlivin, na jejichž tvorbě se právě kotle na tuhá paliva značně podílejí. Kotlíková dotace 2016 nabízí zájemcům prostředky na výměnu stávajícího kotle za ekologicky šetrnější zdroj vytápění.

  Až 85 % pro každého

Podmínky pro získání kotlíkové dotace 2016 vyhlašují jednotlivé krajské úřady, které tak rozdělují prostředky poskytnuté Evropskou unií. Žadatel o kotlíkovou dotaci musí splnit 3 předpoklady. Prvním je (spolu)vlastnictví objektu, který je zkolaudován a provozován jako rodinný dům a který čítá maximálně tři bytové jednotky. Druhým předpokladem je vytápění kotlem na tuhá paliva s ručním přidáváním a třetím žádost podaná fyzickou osobou.

Výše dotace je pevně dána podle nového zdroje tepla. Nejvyšší dotaci 80 % získají tepelná čerpadla a kotle výhradně na biomasu. O pět procent nižší dotaci pak získají kotle umožňující spalovat uhlí i biomasu a 70 % získají kotle výhradně na uhlí. O dalších 5 % jsou dotačně zvýhodněny lokality se zhoršenou kvalitou vzduchu. O které lokality se jedná Vám sdělí energetický specialista a krajský úřad.

  Podmínky získání kotlíkové dotace

Kdo se může ucházet o kotlíkovou dotaci jsme již rozklíčovali. Nyní je důležitá náhrada za stávající kotel. Tím může být pouze takový zdroj tepla, který naplňuje charakteristiku EKODESIGNU. Aktuální seznam akceptovatelných topidel Vám rádi zašleme emailem.

  Štítek pro dotaci? Ne vždy!

Identickou podmínkou ve všech krajích je vhodná energetická náročnost budovy. Tu lze doložit právě energetickým štítkem (PENB), který však nesmí vycházet hůře, než v kategorii C. Jedná se tak především o rodinné domy postavené od roku 2013. A právě tuto podmínku podle našeho názoru nebude nadpoloviční většina žadatelů splňovat. V tuto chvíli je potřeba realizovat tzv. mikroenergetická opatření, jejichž návrh musí vyhotovit oprávněná osoba - energetický specialista. A právě bez jeho služeb se u kotlíkové dotace neobejdete.

  Mikroenergetická opatření

Realizací mikroenergetických opatření se vyhnete nutnosti vyhotovit energetický štítek (PENB). Jedná se většinou o drobné stavební úpravy, které napraví základním energetické neodstatky domu. Dobrou zprávou je, že tato opatření lze do výše 20.000,- Kč uplatňovat v žádosti o dotaci.

Podrobné informace k získání kotlíkové dotace získáte na adrese kotlicek.cz


  cenA energetického štítku (PENB)

Po vyplnění formuláře Vám zašleme cenu na Vámi zadaný email.
Nejedná se o objednávku. Poskytnuté údaje slouží ke stanovení individuální (nejnižší možné) cenové nabídky.