energetický štítek od 1. 7. 2015

Energetický štítek od 1.7.2015

Dne 10. 4. 2015 přehlasovala Poslanecká sněmovna Senátem vrácenou novelu zákona 406/2000 Sb. Pravidla pro energetický štítek se od 1.7.2015 změní. Novela přináší následujicí.

1) PENB nebude vyžadován u prodejů a pronájmů budov do roku 1947

Konkrétně u budov postavených před rokem 1947, které od výstavby neprošly žádnou větší rekonstrukcí.
Za větší rekonstrukci se považuje vylepšení obálky budovy (= zateplení střechy, fasády, podlahy, výměna oken a dveří) na ploše větší než 25 %.
U domů postavených a zároveň nerekonstruovaných do roku 1947 se předpokládá nejhorší energetická třída. Realitní kancelář bude v tomto případě povinna do inzerátů uvést energetickou třídu G.
U domů postavených nebo rekonstruovaných po roce 1947 bude k prodeji nebo pronájmu i nadále vyžadován energetický štítek (PENB).

2) Realitní kanceláře budou od 1.7.2015 odpovědné za zveřejnění energetické třídy v inzerátech

Novelizace zákona 406/2000 Sb. od 1.7.2015 nově počítá i s odpovědností realitních kanceláří. Ty budou povinny zadat energetickou třídu do inzerátů s nabídkou nemovitostí. 
ři nesplnění tohoto nařízení se RK vystavuje pokutě do výše 100 000 Kč.

V případě nabízení nemovitosti přes zprostředkovatele (RK, apod.) je majitel domu/bytu povinen předat zprostředkovateli energetický štítek (PENB). Nepředá-li ho, je zprostředkovatel povinen do inzerátů uvést nejhorší energetickou třídu, tedy G. Uvedením třídy G do inzerátů je splněna povinnost zprostředkovatele a další případné sankce (např. za nepředání štítku při podpisu kupní smlouvy) jdou za majitelem domu/bytu.

Pokud se při prodeji bytu rozhodne majitel bytu nahradit energetický štítek vyúčtováním dodávek energií, je zprostředkovatel rovněž povinen do inzerátů uvést třídu G.

3) Majitelé a správci bytových domů již nejsou povinni nechat plošně zpracovat energetický štítek

Úpravou zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií se ruší od 1. 7. 2015 pro bytové a administrativní domy tato povinnost.

Při prodeji bytu v domě však energetický štítek potřeba bude. Je pak pouze otázkou času, do kdy ho bytové domy opatří.

U prodeje bytu sice stále platí, že energetický štítek může být nahrazen vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky. Na druhou stranu jsou od 1. 7. 2015 realitní kanceláře povinni (pod pokutou až 100 000 Kč) uveřejnit energetickou třídu v inzerátech. Pokud prodávající energetický štítek realitní kanceláři nedodá, musí do inzerátu uvést třídu G.

Je na prodávajícím, zda bude byt prodávat ve třídě G nebo si nechá zpracovat energetický štítek a v inzerátech bude pravdivá energetická náročnost. Podle odhadů dá přednost energeticky šetrnějšímu bydlení až 82 % zájemců o koupi.

4) Bude kontrolováno 5 % energetických štítků

Novela počítá s výraznou kontrolou Státní energetické inspekce (SEI) nad dodržováním zákona 406/2000 Sb.
SEI počítá s kontrolou kvality zpracovaných PENB, stejně tak s kontrolou zveřejňování energetické třídy v inzerátech a předání PENB kupujícímu či novému nájemci. Konkrétně u každého 20. energetického štítku.

Opatření by mělo zajistit stejnou kvalitu energetických štítků, vymýtit nekvalitní zpracovatele a ochránit kupující při výběru nového bydlení.