energetický štítek od 1. 7. 2015

Energetický štítek od 1.7.2015

Dne 10. 4. 2015 přehlasovala Poslanecká sněmovna Senátem vrácenou novelu zákona 406/2000 Sb. Pravidla pro energetický štítek se od 1. 7. 2015 změní. Novela přináší následující.

1) PENB nebude vyžadován u prodejů a pronájmů budov do roku 1947

Konkrétně u budov postavených před rokem 1947, které od doby kolaudace neprošly žádnou větší rekonstrukcí.
Za větší rekonstrukci se považuje vylepšení obálky budovy (= zateplení střechy, fasády, podlahy, výměna oken a dveří) na ploše větší než 25 %.
U domů postavených a zároveň nerekonstruovaných do roku 1947 se předpokládá nejhorší energetická třída. Prodávající a realitní kancelář budou v tomto případě povinni do inzerátů uvést nejhorší energetickou třídu G.

Nezapomeňte, pokud se obě strany prodeje nebo pronájmu písemně nedohodnou na tom, že průkaz nebude opatřen, je vlastník (prodávající) povinen PENB opatřit!

U domů postavených nebo rekonstruovaných po roce 1947 bude k prodeji nebo pronájmu i nadále vyžadován energetický štítek (PENB).

2) Realitní kanceláře budou od 1. 7. 2015 odpovědné za zveřejnění energetické třídy v inzerátech

Novelizace zákona č. 406/2000 Sb. od 1. 7. 2015 nově počítá i s odpovědností realitních kanceláří. Ty budou povinny zadat energetickou třídu do inzerátů s nabídkou nemovitostí.
Při nesplnění tohoto nařízení se RK vystavuje pokutě do výše 200 000 Kč.
V případě nabízení nemovitosti přes zprostředkovatele (RK, apod.) je majitel domu/bytu povinen předat zprostředkovateli energetický štítek (PENB). Nepředá-li ho, je zprostředkovatel povinen do inzerátů uvést nejhorší energetickou třídu, tedy G. Uvedením třídy G do inzerátů je splněna povinnost zprostředkovatele a další případné sankce (např. za nepředání štítku při podpisu kupní smlouvy) jdou za majitelem domu/bytu.

3) Energetický průkaz lze nahradit

Pokud se při prodeji nebo pronájmu bytu rozhodne majitel bytu nahradit energetický štítek vyúčtováním dodávek energií, je zprostředkovatel rovněž povinen do inzerátů uvést třídu G. Za energie jsou považovány elektřina, plyn a tepelná energie.
Průkaz lze však nahradit pouze v případě, že vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán PENB od společenství vlastníků jednotek.

4) Majitelé bytových domů nemusí zpracovat energetický štítek

Úpravou zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií se ruší od 1. 7. 2015 pro bytové a administrativní domy tato povinnost.
Při prodeji bytu v domě však energetický štítek potřeba bude. Je pak pouze otázkou času, do kdy ho bytové domy opatří.
U prodeje bytu sice stále platí, že energetický štítek může být nahrazen vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky. Na druhou stranu jsou od 1. 7. 2015 realitní kanceláře povinny (pod pokutou až 200 000 Kč) uveřejnit energetickou třídu v inzerátech. Pokud prodávající energetický štítek realitní kanceláři nedodá, musí do inzerátu uvést třídu G.
Je na prodávajícím, zda bude byt prodávat ve třídě G nebo si nechá zpracovat energetický štítek a v inzerátech bude pravdivá energetická náročnost. Podle odhadů dá přednost energeticky šetrnějšímu bydlení až 82 % zájemců o koupi.

5) Bude kontrolováno 5 % energetických štítků

Novela počítá s výraznou kontrolou Státní energetické inspekce (SEI) nad dodržováním zákona 406/2000 Sb.
SEI počítá s kontrolou kvality zpracovaných PENB, stejně tak s kontrolou zveřejňování energetické třídy v inzerátech a předání PENB kupujícímu či novému nájemci. Konkrétně u každého 20. energetického štítku.
Opatření by mělo zajistit stejnou kvalitu energetických štítků, vymýtit nekvalitní zpracovatele a ochránit kupující při výběru nového bydlení.