Kdo musí mít energetický štítek?

KDO MUSÍ MÍT ENERGETICKÝ ŠTÍTEK?

Nechat zpracovat energetický štítek je povinností majitele, který se rozhodl daný objekt prodat nebo pronajmou. Povinnost se dále vztahuje na ty, kteří se chystají stavět (či významně rekonstruovat) nebo na některé majitele, kteří objekt „pouze“ vlastní. Podmínky upravuje zákon č. 406/2000 Sb.ENERGETICKÝ ŠTÍTEK JE NUTNÉ ZPRACOVAT:

PŘI PRODEJI DOMU

 • Např. rodinný dům, vila, bytový dům, administrativní budova, ...
  (platí od 1.1.2013)

 

Při prodeji bytu (ucelené části)  

 • Konkrétně při prodeji bytu, poloviny domu, celého patra, ... 
  (platí od 1.1.2013)

pozn.: U bytu je možno energetický štítek nahradit vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky (energetický štítek není nutné zpracovávat). Není-li možné vyúčtování doložit, energetický štítek se musí zpracovat.

 

K pronájmu

 • celé budovy – rodinný dům, bytový dům, administrativní budova, obchodní prostory
  (platí od 1.1.2013)
 • ucelené části budovy - bytová jednotka, celé patro, polovina domu, ...
  (od 1.1.2016)

pozn.: To znamená, že chce-li majitel bytu v roce 2015 svůj byt pronajmout, nemusí nechat zpracovat energetický štítek.

 

Pro stávající bytové a administrativní budovy

 • nad 1500 m2 energeticky vztažné plochy – SVJ, Bytová družstva, ...
  (platí od 1. 1. 2015)
 • nad 1000 m2 energeticky vztažné plochy – SVJ, BD, ...
  (od 1. 1. 2017)
 • menší než 1000 m2 energeticky vztažné plochy – SVJ, BD, ...
  (od 1. 1. 2019)

pozn.: Z výše zmíněného znamená, že postupně (do konce roku 2018) budou muset všichni majitelé bytových domů obstarat energetický štítek.

 

Pro budovy vlastněné a užívané orgánem veřejné moci

 • nad 500 m2 energeticky vztažné plochy
  (platí od 1.7.2013)
 • nad 250 m2 energeticky vztažné plochy
  (platí od 1.1.2015)

 

V případě novostaveb a rekonstrukcí

 • Je nutné ve stavebním řízení doložit energetický štítek k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby
  (platí od 1. 1. 2009)

 


 

  Jsou výjimky, kde energetický štítek nemusí být zpracován. Jedná se o:

 • Budovy (objekty) s plochou do 50 m2
 • Stavby pro rodinnou rekreaci
 • Budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb, průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok
 • Bytovou jednotku a novému majiteli bylo předáno vyúčtování dodávek energií za uplynulé 3 roky

 

  Kdo nese odpovědnost a čelí případným pokutám?

Při nedodržení povinnosti nese odpovědnost majitel (u prodejů prodávající). Zda byl štítek zpracovaný, kontroluje Státní energetický inspekce. Výše možných pokut:

 • u fyzických osob do 100 000 Kč
 • u právnických osob do 200 000 Kč

 

  O štítku mimo jiné platí:

 • Platnost štítku je 10 let od vypracování
 • Odpovědnost za zpracování nese vždy majitel (u prodejů prodávající)
 • Štítek může zajistit pouze energetický specialista s platným oprávněním

 

  Co je to energeticky vztažná plocha?

Povinnost nechat zpracovat energetický štítek se vztahuje k pojmu energeticky vztažná plocha. Zjednodušeně řečeno, jedná o zastavěnou plochu vynásobenou počtem pater objektu.

Pozn.: Energeticky vztažná plocha jednoho patra se počítá z vnějších rozměrů (včetně plochy obvodových konstrukcí). Nejedná se o užitnou plochu.


  cenA energetického štítku (PENB)

Po vyplnění formuláře Vám zašleme cenu na Vámi zadaný email.
Nejedná se o objednávku. Poskytnuté údaje slouží ke stanovení individuální (nejnižší možné) cenové nabídky.