energetický štítek 2020

Energetický štítek od roku 2020

Povinnost obstarat energetický štítek upravuje zákon 406/2000 Sb. Poslední změna zákona vstoupila v účinnosti 1. 1. 2020. Od té doby žádná novelizace neproběhla. Energetický štítek je nutný:


ZMĚNY OD 1. 1. 2020

Přehled nejdůležitějších změn, které přinesla novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

  KOPII PENB NENÍ NUTNÉ ÚŘEDNĚ OVĚŘOVAT

Jelikož je povinností předat energetický štítek kupujícímu (nájemci) nejpozději při podpisu kupní (nájemní) smlouvy, docházelo k absurdním situacím, kdy zejména společenství vlastníků jednotek musela zajistit celou řadu originálních vyhotovení, případně úředně ověřených kopií energetických štítků pro každý případ prodeje, či pronájmu bytu. S novelizací již postačí pouze prostá kopie energetického štítku.

  NOVÉ POVINNOSTI PRO SPRÁVCE

Novelizace zákona zavedla nový pojem správce, který známe spíše z občanského zákoníku. Správce nyní přebírá povinnosti v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo. Typicky se tak jedná o bytové domy, kde SVJ není založeno, ale objekt má svého správce. Tím může být jak fyzická, tak právnická osoba. Správcem se podle občanského zákona automaticky stává ten vlastník jednotky, který má většinový podíl na společných částech domu.

  30 DNŮ NA PŘEDÁNÍ PENB

Pokud dojde k prodeji, či pronájmu jednotky je vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo správce pivinnen do 30 dnů předat energetický štítek budovy vlastníkovi jednotky, a to na základě jeho žádosti. V případě, že energetický štítek není vyhotoven, tato lhůta se prodlužuje na 60 dnů.

Vlastník jednotky musí prokazatelně požádat o energetický štítek. To, jakou formou zákon neurčuje, osobně doporučujeme zaslání doporučeného dopisu, případně využití datové schránky. Teprve pokud vlastník jednotky neobdrží ani po opakované výzvě vyhotovený PENB ve výše uvedené lhůtě, má tento vlastník jednotky možnot aplikovat výjimku v podobě doložení vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za poslední 3 roky.

  NOVĚ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK POUZE NA BYT

Dosud platilo, že energetický štítek vyhotovený pro budovu platil také pro každou jednotku v této budově. To se nemění, nově je však možné zpracovat PENB pouze pro samostatnou jednotku v domě, pokud:

  1. má vlastní zdroj tepla nebo chladu nezávislý na zbývající části budovy nebo
  2. má samostatně měřenou a centrálně regulovanou dodávku energie nezávislou na zbývající části budovy.

Prakticky se tak jedná o samostatné jednotky, které mohou přesně a jednoznačně určit náklady na vytápění, ohřev TUV, případně další technologie. Vyhotovení PENB pro ucelenou část budovy (jednotku) však v celkovém kontextu nepřináší výrazné pořizovací úspory a naopak je spíše dražší variantou, jelikož cena pořízení PENB pro celou budovu bude v přepočtu na jednotku jistě nižší.


  cenA energetického štítku (PENB)

Po vyplnění formuláře Vám zašleme cenu na Vámi zadaný email.
Nejedná se o objednávku. Poskytnuté údaje slouží ke stanovení individuální (nejnižší možné) cenové nabídky.