Energetický štítek pro administrativní budovy

Energetický štítek pro administrativní budovy

Stejně jako vlastníci bytových domů jsou nyní majitelé administrativních budov povinni mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy (dle zákona č. 406/2000 Sb.), a to:

  • od 1. 7. 2015 v případě prodeje a pronájmu celé budovy,
  • od 1. 1. 2016 v případě pronájmu ucelené části budovy (bytové a nebytové prostory apod.)

  Průkaz při pronájmu kanceláře? Také...

Povinnost obstarat energetický štítek budete mít od 1. ledna 2016 v případě pronájmu kanceláře, restaurace, obchodních a výrobních prostor, nebo jiné části budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za
tímto účelem upravena.

  Výjimky?

PENB nemusí být zpracován pro administrativní budovy:

  • do 50 m2 energeticky vztažné plochy,
  • postavené a zároveň naposledy rekonstruované před 1. 1. 1947 (zák. 406/2000 Sb. § 7a, čl. 9). To platí pouze za předpokladu, že se tak prodávající a kupující písemně dohodnou (např. v nájemní smlouvě),
  • u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,
  • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
  • u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití.

  Kdy vyhotovit PENB

Energetický štítek je potřeba vyhotovit na úplném začátku ještě před započetím prodeje / pronájmu. Grafickou část PENB pak předat zprostředkovateli, pokud využíváte jeho služeb, nebo zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v inzerci.

Průkaz, nebo jeho ověřenou kopii pak ve zmíněných případech musíte předložit možnému kupujícímu anebo nájemci a následně jej předat nejpozději při podpisu kupní (nájemní) smlouvy.

  Cena energetické štítku?

Odvíjí se od velikosti administrativní budovy. Cena začíná na 5.900,- Kč včetně DPH.

Cena za zaměření je individuální, začíná na 1.000,- Kč včetně DPH. Zaměření není potřeba, jsou-li nám předány dostatečné podklady.

Zadejte poptávku a my Vám zašleme cenovou nabídku na míru.

  Sankce

Při nedodržení zákona hrozí pokuty vlastníkům, společenstvím vlastníků jednotek i realitním kancelářím do výše 200.000,- Kč v případě právnických osob a do výše 100.000,-  v případě fyzických osob.


  cenA energetického štítku (PENB)

Po vyplnění formuláře Vám zašleme cenu na Vámi zadaný email.
Nejedná se o objednávku. Poskytnuté údaje slouží ke stanovení individuální (nejnižší možné) cenové nabídky.