PAMÁTKOVÁ ZÓNA X PAMÁTKOVÁ REZERVACE

Často se nás ptáte, zda je nutno opatřit energetický štítek, nachází-li se objekt v památkové zóně nebo rezervaci. Jak to doopravdy je se dočtete níže. 

CO UVÁDÍ ZÁKON?

(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.
zdroj: zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Památková zóna
PENB POTŘEBUJETE!

U objektů, které se nachází v památkové zóně, je energetický štítek (PENB) vyžadován. Samozřejmě platí i všechny ostatní povinnosti s PENB spojené (např. uvedení energetické třídy do inzerátů, atd.).

KULTURNÍ PAMÁTKAMapa památkové rezervace
PENB NEPOTŘEBUJETE!

Zda je objekt kulturní památkou je možné ověřit na stránkách Národního památkového ústavu. www.monumnet.npu.cz

PAMÁTKOVÁ REZERVACE
PENB NEPOTŘEBUJETE!

Zda se objekt nachází v památkové rezervaci je možné ověřit v katastru nemovitostí.
Pozor! Obvykle se nachází u pozemku.

ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITOSTI

ukázka výpisu z katastru nemovitostí                obr.: památková rezervace v hlavním městě Praze
obr.: ukázka výpisu z katastru nemovitostí 


  cenA energetického štítku (PENB)

Po vyplnění formuláře Vám zašleme cenu na Vámi zadaný email.
Nejedná se o objednávku. Poskytnuté údaje slouží ke stanovení individuální (nejnižší možné) cenové nabídky.