Energetický štítek při prodeji bytu

Energetický štítek při prodeji bytu v osobním vlastnictví

Zákon č. 406/2000 Sb. hovoří o potřebě opatřit energetický štítek při prodeji ucelené části budovy či jednotky. Povinnost platí o 1. 1. 2013. Za ucelenou část budovy nebo jednotku se považuje:

  • bytová jednotka
  • celé patro
  • polovina domu
  • část domu se samostatným vchodem

 

  Lze něčím nahradit štítek při prodeji bytu?

Ano, tato možnost existuje. Energetický štítek lze nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu nebo jiného tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky, ale pouze při splnění jiné podmínky!

Výjimku s náhradou vyúčtování za poslední 3 roky lze aplikovat pouze za splnění předpokladu, kdy vlastník jednotky písemně požádal majitele objektu nebo společenství vlastníků jednotek o předání energetického štítku pro celou budovu. Pokud majiteli bytové jednotky nebyl i přesto PENB předán, je možno jej nahradit zmíněným vyúčtováním dodávek energií.

Výjimka chrání majitele objektu jednotky v případech, kdy společenství vlastníků nechce PENB nechat zpracovat. Společenství vlastníků jednotek však v tomto případě porušuje zákon, neboť dle § 7a, odstavce (2), je povinností společenství vlastníků předat vlastníkovi jednotky na jeho žádost průkaz nebo jeho kopii, a to do 30 dnů, pokud je PENB zpracován nebo do 60 dnů, pokud dosud zpracován nebyl.

Nejste si jisti, zda štítek potřebujete? Položte dotaz našim technikům.

 

  Prodáváte byt? Zeptejte se majitele domu.

Majitelé panelových a bytových domů nad 1500 m2 energeticky vztažné plochy byly povinni zpracovat do 31. 12. 2014 energetický štítek pro celý dům. PENB platí všechny byty v domě. Předložením tohoto štítku splní prodávající své povinnosti.

 

  Co je povinen zajistit prodávající při prodeji bytu?

  • předat grafickou část PENB zprostředkovateli (RK) před začátkem prodeje*
  • zajistit, aby klasifikační třída energetické náročnosti byla uvedena v reklamních materiálech týkajících se budovy
  • předložit energetický štítek možnému kupujícímu před uzavřením smlouvy o koupi
  • předat energetický štítek kupujícímu nejpozději při podpisu smlouvy o koupi

*Nepředá-li majitel bytu zprostředkovateli energetický štítek, musí ho zprostředkovatel inzerovat s energetickou třídou G - mimořádně nehospodárná budova.
Nepředloží-li SVJ majiteli bytu PENB a majitel bytu využije možnost nahradit štítek vyúčtováním dodávek energií, je majitel bytu povinen předat zmíněná vyúčtování nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Nedodrží-li prodávající výše zmíněné, hrozí mu od Státní energetické inspekce pokuta až do výše 100.000 Kč.

 

  Cena energetického štítku?

Není-li možné doložit vyúčtování energií za poslední 3 roky, je nutnost štítek k prodeji bytu zpracovat. Štítek se vždy dělá pro celý objekt a jeho cena začíná na 5.000 Kč bez nutnosti zaměření.

Cenovou kalkulaci získáte po vyplnění krátkého formuláře.

 

  Energetický štítek pro byt v roce 2022

Viditelnou změnou nových PENB je nová grafická podoba, v rámci které je nově nejviditelnějším prvkem tzv. klasifikační třída. Ta nově nehodnocení pouze energetickou náročnost budovy, ale zohledňuje i obnovitelnost využitých zdojů energií v domě. Prakticky tak například může dojít k situaci, kdy velmi dobře zateplený dům může mít velmi špatnou klasifikační třídu z důvodu nevhodného zdroje tepla.

Zprostředkovatel (realitní kancelář) je odpovědný za uvedení energetické třídy do inzerátů či propagačních materiálů. Klasifikační třída (A až G) je uvedena na PENB, který má realitní kancelář obdržet od prodávajícího.

Co když PENB prodávající realitní kanceláři nepředá? Pak bude realitní kancelář uvádět v inzerátech byt s nejhorším energetickým hodnocením, tedy G. U prodejů bytů je stále možnost nahradit energetický štítek vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky, pokud tento PENB majitel jednotky neobdržel na základě písemného požadavku od SVJ. I v tomto případě ale musí být uvedena energetická třída v inzerátech. Byt bude proto nabízen v G.

Energetický štítek na byt je možné zpracovat pouze v případě, že tento byt má vlastní zdroj tepla nebo chladu nezávislý na zbývající části budovy nebo má samostatně měřenou a centrálně regulovanou dodávku energie nezávislou na zbývající části budovy. Nejvýhodnější však je, pokud PENB obstará SVJ pro celý dům. Náklady na jednu bytovou jednotku jsou pak minimální.

Převodů bytů v rámci družstevního vlastnictví se Energetické štítky netýkají, bytové družstvo je však povinno předložit PENB při uzavírání nájemní smlouvy.


  cenA energetického štítku (PENB)

Po vyplnění formuláře Vám zašleme cenu na Vámi zadaný email.
Nejedná se o objednávku. Poskytnuté údaje slouží ke stanovení individuální (nejnižší možné) cenové nabídky.