Podklady pro výpočet

Podklady pro výpočet

Energetický specialista může vypracovat štítek na základě dostatečných a pravdivých informací o daném objektu.

Podkladem pro výpočet jsou identifikační údaje a aktuální projektová dokumentace.

1) Identifikační údaje

 • Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ)
 • Účel budovy
 • Kód obce
 • Kód katastrálního území
 • Parcelní Číslo
 • Vlastník nebo společenství vlastník, popř. stavebník
 • Adresa vlastníka
 • Tel./e-mail
 • Fotografie objektu

Většina identifikačních údajů je dohledatelných na katastru nemovitostí. To je prací našich specialistů.

2) Aktuální projektová dokumentace

 • Stavební technická zpráva
 • Stavební půdorysy jednotlivých podlaží
 • Typické řezy
 • Pohledy
 • Skladby konstrukcí (stěny, podlahy, střecha, okna a dveře)
 • Údaje o vytápění (technická zpráva s parametry systému)
 • Údaje o ohřevu TUV (technická zpráva s parametry systému)
 • Typ osvětlovací soustavy a její ovládání
 • Údaje o klimatizaci, vzduchotechnice, fotovoltaických či solárních panelech (technická zpráva s parametry systému)

U poskytnuté dokumentace je nejdůležitější její kompletnost a aktuálnost. Z pravidla není problém u domů mladších 10 let nebo u novostaveb. U starších domů bývá oproti poskytnuté dokumentaci provedeno mnoho změn, projekt pak není úplný a aktuální. Je potřeba dům zaměřit, zjistit jeho technický stav a používané technické systémy (vytápění, ohřevu TUV, ...).

Napište či zavolejte. Stav vašich podkladů probereme a doporučíme další postup.

 

  Nemáte žádnou nebo jenom starou dokumentaci?

Pak jste typickým příkladem. Ze zkušeností víme, že zhruba 95 % našich klientů nemá pohromadě potřebné podklady.
V takovém případě jede náš technik vždy na daný objekt. Za asistence majitele či jiné odpovědné osoby shromažďuje potřebné informace a vytváří si vlastní dokumentaci pro účely výpočtu energetického štítku.

Jede-li technik na daný objekt, skládá se cena za zpracování energetického štítku ze samotného výpočtu a zmiňovaného zaměření.

Vyplňte krátký formulář, zašleme Vám přesnou cenu energetického štítku.


  cenA energetického štítku (PENB)

Po vyplnění formuláře Vám zašleme cenu na Vámi zadaný email.
Nejedná se o objednávku. Poskytnuté údaje slouží ke stanovení individuální (nejnižší možné) cenové nabídky.