Energetický štítek k pronájmu

Energetický štítek k pronájmu

Dle platné legislativy je nutné nechat zpracovat energetický štítek při uzavření nového pronájmu:

Pro celou budovu, jako je:

 • Rodinný dům
 • Bytový dům
 • Administrativní budova 
  (platí od 1. 1. 2013)

Nebo pro ucelenou část budovy, jako je:

 • Bytová jednotka
 • Celé patro
 • Polovina domu 
  (bude platit od 1. 1. 2016)

Z výše uvedeného je patrné, že v roce 2015 není nutné při novém pronájmu bytu nechat zpracovat energetický štítek. 

  Povinnosti majitele při uzavření nového pronájmu:

 • Předložení průkazu novému nájemci před uzavřením smlouvy o pronájmu budovy nebo její části.
 • Předat průkaz nájemníkovi nejpozději při podpisu smlouvy o pronájmu.
 • Zajistit, aby ukazatele energetické náročnosti budovy byly uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se budovy

Za výše uvedené odpovídá majitel. Při porušení povinnosti a na základě kontroly inspektorů ze Státní energetické inspekce hrozí majiteli pokuta až 100.000 Kč.

 

  Cena a doba zpracování štítku k pronájmu

Postup, cena i doba zpracování je stejná jako u vypracování štítků pro prodej budovy. Ve zkratce:

 • Technici jezdí objekty zaměřovat
 • Doba zpracování záleží na domluvě, z pravidla 7-10 dní
 • Cena se skládá ze zaměření objektu a samotného výpočtu (v závislosti na podkladech)

Získejte zdarma nezávaznou kalkulaci na zpracování energetického štítku. Stačí vyplnit jednoduchý formulář.


  cenA energetického štítku (PENB)

Po vyplnění formuláře Vám zašleme cenu na Vámi zadaný email.
Nejedná se o objednávku. Poskytnuté údaje slouží ke stanovení individuální (nejnižší možné) cenové nabídky.